Pörssin toiminta ja laadun varmistaminen

Pörssin toiminta ja laadun varmistaminen

Bioenergiapörssi on jaettu kahteen toiminnalliseen osaan:

 

Yritykset:

 

Bioenergiapörssin yrityspuoli toimii huutokauppaperiaatteella, mikä johtaa oikeaan markkinahintaan kussakin kaupankäyntitilanteessa. Yritykset osio on nimensä mukaisesti tarkoitettu yrityksille joiden kaupankäyntimäärät ovat huomattavasti tavallisten kuluttajien tarvitsemia ranka- tai hakemääriä suuremmat, mutta palvelu on tarkoitettu myös metsänomistajille jotka haluavat laittaa energiapuukohteensa myyntiin pörssiin.

 

Bioenergiapörssin välityksellä metsänomistajalla on mahdollisuus saada markkinoiden parhaan mahdollisen hinnan ja menekin energiapuulle. Metsänomistaja voi halutessaan valtuutta Bioenergiapörssin metsäneuvojan laittamaan energiapuuleimikon myyntiin pörssiin. Metsäkäynnistä voi sopia olemalla yhteydessä bioenergiapörssin metsäneuvojiin.

 

Kotitaloudet:

 

Bioenergiapörssi-palvelun kotitalouspuolta voidaan käyttää myös pienten ja pienehköjen hakkeen käyttäjien kauppapaikkana. Kotitalouspuolelle ei käytetä huutokauppaperiaatetta, vaan hakkeen myyjät toimittavat tiedot tarjonnastaan energiapörssin ilmoitussivuille. Ostajat voivat katsella tuotteita ja ostaa näiden tietojen perusteella.

 

Bioenergiapörssin toiminta perustuu etukäteen määriteltyihin sopimuksiin.Sopimuksilla varmistetaan ennakkoon pörssiin myyntiin päätyvän materiaalin hyvä laatu sekä oikeat ja oikeudenmukaiset toimintatavat sekä ostajille että myyjille. Bioenergiapörssissä on myös palautejärjestelmä, jolla annetaan palautetta kauppatapahtumasta. Tämä yhdessä kaupankäynnin valvonnan kanssa varmistaa turvallisen ja luotettavan kaupankäynnin. Bioenergiapörssi.fi -sivusto myös tiedottaa ajankohtaisista bioenergiaan liittyvistä asioista sekä jakaa tietoutta biopolttoaineista ja niiden oikeaoppisesta käytöstä.