Bioenergiapörssin tavoitteet

Bioenergiapörssi on perustettu palvelemaan puupolttoaineiden ostajia ja myyjiä. Pörssi auttaa näitä osapuolia löytämään toisensa niin, että toisaalta ostaja löytää tarvitsemansa määrän haluamansa laatuista polttoainetta oikeaan aikaan mahdollisimman edullisesti ja että toisaalta myyjä löytää ostajan, joka on valmis maksamaan kussakin kaupantekotilanteessa mahdollisimman korkean hinnan. 

 

Pörssi tuottaa puupolttoainemarkkinoiden toimijoille - ostajalle ja myyjälle - taloudellista hyötyä laajentamalla tuotteiden saatavuuspohjaa, tarjoamalla varmistetut laatuperusteet ja parantamalla markkinoiden laajentumisedellytyksiä sekä auttamalla tehostamaan näiden osto-/myyntiresurssien käyttöä.

 

Myönteisten markkinavaikutusten lisäksi pörssin kautta syntyy myös ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteita tukevia vaikutuksia. Uusiutuvien energialähteiden käytön primäärienergiaosuus kasvaa ja energiantuotannosta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee. Puupolttoaineiden hankintaketju tuottaa myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia, joita voi kasvattaa se, että lämmön asiakkaalle toimittaa paikallinen lämpöyrittäjä.    

 

Polttopuukauppaa (polttopuu, halko, klapi, pilke ja ranka) palvelevia internet-sivustoja on useita. Ne toimivat ilmoitustauluina, joille polttopuun myyjät toimittavat tarjolle panemansa tuotteiden laatu ja hintatiedot. Ostajat voivat tehdä tilauksensa, joko näitä sivustoja tai perinteisempiä tapoja käyttäen. Tälläisiä polttopuun kauppapaikkoja ovat mm.  Suomen Metsäkeskuksen ylläpitämä www.halkoliiteri.fi ja Kymppivoima-yhtiöiden ylläpitämä www.mottinetti.com. Niiden kautta tarjolla olevat tiedot kattavat vain osan maata.