Hakekattilalaitoksen käyttö ja huolto

Laitoksen lämmitystyöhön kuuluu polttoaineiden tilaus ja vastaanottomittaus sekä tarvittaessa toimitussopimusten ja kauppakirjojen tekeminen.

Hakkeesta maksetaan joko suoraan irtokuutiomäärän mukaan tai kosteuden mukaisella kertoimella korjattuna tai tuotetun lämpömäärän mukaan. Kosteusprosentti saadaan kuivattamalla pieni näyte-erä haketta määritellyissä olosuhteissa. Näyte-erä punnitaan ennen kuivatusta ja sen jälkeen. Hakkeen energiasisältö saadaan kosteusprosentin ja puulajia koskevien tietojen perusteella. Pienille laitoksille hankittavasta hakkeesta maksetaan tavallisesti irtokuutioiden mukaan, koska mittausten tekeminen ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista.

 

Polttoaineen syöttö sekä ensiö- ja toisioilma kattilalle säädetään polttoaineesta riippuen. Säädöt tehdään liekin värin, savukaasun lämpötilan ja värin, tuhkan laadun ja kattilasta saadun tehon mukaan. Yli 100 kW:n kattiloissa on hyvä olla savukaasujen happitunnistin, jolla korvataan silmävarainen liekin arviointi.

 

Kattilanuohoukset tehdään kerran viikossa. Tulipesä, arina tai palopää nuohotaan harvemmin, piippu kahdesti vuodessa. Tuhka poistetaan parin viikon välein.

 

Kattilalaitoksen toiminnan valvonta on jatkuvaa niin, että laitoksella on käytävä päivittäin, vaikka sen toiminta on automatisoitu. Vikahälytykset mm. polttoaineen syötöstä, savukaasun lämpötilasta ja kiertovesipumpun toiminnasta voidaan järjestää matkapuhelinyhteydellä.

 

Kattilalaitoksen huoltotöihin kuuluvat laitteiden voitelujärjestelmien öljymäärien tarkistukset, kiertoveden ja hapenpoistoaineiden lisäykset, lamppujen vaihdot, sähkö- ja vesimittareiden luennat sekä yleinen kunnonseuranta.

 

Työtehoseuran tutkimuksen mukaan alle 350 kW:n kattilalaitoksen hoito, huolto ja korjaustyöt vievät vuosittain 5,5-21 8-tuntista työpäivää.

 

Kattilalaitokset 

 

Alle 50 megawatin kiinteän polttoaineen laitosten kokoluokassa tyypillisiä polttotekniikoita ja teholuokkia eri tekniikoiden mukaan voidaan luokitella seuraavasti (suluissa pienin teho), kiinteäarina alle 1MW, mekaaninen arina 2-30.MW (1MW), kerrosleijupoltto 10-50 MW (2 MW), kiertoleijupoltto 20-50 MW (7MW).

 

Hakekattilat kotitalouksille

 

Hakkeen poltossa käytetään yleensä siihen suunniteltuja stokerikattiloita. Hakkeen poltossa on myös mahdollista käyttää yläpalo, alapalo ja kaksoispesäkattilaa. Stokeripoltin koostuu teräksestävalmistetusta ilmatiiviistä kannella varustetusta hakesäiliöstä, syöttöruuvista ja kattilan tulipesään sijoitettavasta palopäästä. Syöttöruuvi säännöstelee haketta säiliöstä palopäähän ja ilmapuhallin säätää palamisilman määrää. Syöttöruuvin nopeutta ohjataan kattilaveden lämpötilalla. Stokeri on varmatoiminen, kun polttoaineen laatu  on tasaista (karsitusta rangasta haketettua ja palakoko on 5-30 mm)  lisäksi kosteus on alle 30 %. Laitteisto sopii pieniin tiloihin, mutta sen huonoina puolina on hakesäiliön pienitilavuus ja polttoaineen korkea laatuvaatimus.