Kaikki uutiset

Lakimuutos Kemeraan metsänhoitotöiden nopeuttamiseksi

Lakimuutos Kemeraan metsänhoitotöiden nopeuttamiseksi

20.02.2017

Valtioneuvosto hyväksyi 16.2.2017 lakiesityksen Kemera-lain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on edistää taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoitotöiden toteuttamista jatkossa nykyistä nopeammin.
Lue lisää »

Vaihtelevuutta taimikonhoidossa

Taimikonhoito vaihtelevaa

17.02.2017

Taimikoiden varhaishoidosta huolehditaan vaihtelevasti eri puolella Suomea. Metsäneuvostot ovat asettaneet maakunnille alueelliset tavoitteet Kemera-tuettujen taimikonhoitotöiden tekemiselle. Viime vuonna tavoitteet saavutettiin parhaiten Hämeessä ja vähiten varhaishoitoa tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.
Lue lisää »

Puukauppa käy hyvin - Energiapuukauppa takkuaa vielä

Puukauppa käy hyvin - Energiapuukauppa takkuaa vielä

20.12.2016

YLE Uutiset ja MTK julkistivat äskettäin puukaupan käyvän vilkkaana Pohjois-Suomessa. MTK:n mukaan yksityismetsien puu on käynyt kaupaksi Pohjois-Suomessa lähes viime vuoden tahtiin.
Lue lisää »

Bioenergiapörssin kohdehankinta tauolle

Bioenergiapörssin kohdehankinta tauolle

01.08.2016

Energian kokonaiskulutuksen ja lämpimien talvikuukausien johdosta energiapuun tarjonta on johtanut markkinatilanteen epätasapainoon, jossa puuenergian tarjonta on tällä hetkellä reilusti kysyntää suurempaa.
Lue lisää »

Ministeriön Kemera-tukipäätös

Ministeriön Kemera-tukipäätös

09.05.2016

Ministeriö päätti keskeyttää Kemera-tuen myöntämisen taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen osalta
Lue lisää »