Vaihtelevuutta taimikonhoidossa

17.02.2017

Vaihtelevuutta taimikonhoidossa

Taimikoiden varhaishoidosta huolehditaan vaihtelevasti eri puolella Suomea. Metsäneuvostot ovat asettaneet maakunnille alueelliset tavoitteet Kemera-tuettujen taimikonhoitotöiden tekemiselle. Viime vuonna tavoitteet saavutettiin parhaiten Hämeessä ja vähiten varhaishoitoa tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Metsäneuvostot ovat asettaneet maakunnille 75 570 hehtaarin kokonaistavoitteen Kemera-tuetuille taimikonhoitotöille. Viime vuonna taimikoiden varhaishoitoa tehtiin 42 000 hehtaarin alueella, mikä oli hieman yli puolet asetetusta tavoitteesta. Eniten raivaustöitä tehtiin Hämeessä, missä tavoiteprosentti oli 98. Lapissa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla jäätiin alle kolmannekseen tavoitteesta.

 

Suomen metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntijan Yrjö Niskasen mukaan tilanne on Länsi- ja Pohjois-Suomessa huolestuttava. Metsänomistajien täytyisi löytää lisää aikaa ja aktiivisuutta taimikoiden perkkaukseen, etteivät ne vesakoidu. Taimikoiden perustamisen kustannukset ovat noin 1 000-1 400 euroa. Sijoitus kannattaa, sillä varhaishoito vähentää puuntaimiin kohdistuvaa kilpailua, nopeuttaa niiden kasvua ja pienentää tuhoriskiä. Niskasen mukaan jokaisessa taimikossa tulisi tehdä varhaishoito noin viiden vuoden kuluttua taimien istuttamisesta. Suomessa uusia taimikoita istutetaan yli 100 000 hehtaaria vuosittain.

 

Taimikon varhaishoidon tuki tuli uutena työmuotona vuonna 2015 uusittuun Kemera-lakiin. Vuosi 2016 oli kokonaisuudessaan työmuodon ensimmäinen vuosi. Taimikoiden varhaishoitoa tehdään myös ilman tukea.

 

Aiheesta lisää Metsäkeskuksen sivulla:

Taimikonhoidon tavoitteet täyttyivät vaihtelevasti viime vuonna

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle