Bioenergiapörssin kohdehankinta tauolle

01.08.2016

Bioenergiapörssin kohdehankinta tauolle

Energian kokonaiskulutuksen ja lämpimien talvikuukausien johdosta energiapuun tarjonta on johtanut markkinatilanteen epätasapainoon, jossa puuenergian tarjonta on tällä hetkellä reilusti kysyntää suurempaa.

Huonon markkinatilanteen vuoksi eivät myöskään Bioenergiapörssissä myynnissä olevat kohteet käy tarpeeksi nopeasti kaupaksi ja on päädytty tilanteeseen, jossa energiapuukorjuuseen soveltuvien harvennuskohteiden systemaattista hankintaa joudutaan toistaiseksi hillitsemään. Seurataan miten puuenergian käyttö kehittyy lähitulevaisuudessa ja uusia pystykohteita lisätään palveluun kysynnän mukaan.

 

Toimenpiteellä ei ole vaikutusta Bioenergiapörssin käteiserä- tai kotitalouspuolen kaupankäyntiin, jossa käyttäjät voivat lisätä kohteita myyntiin ja käydä kauppaa polttopuueristä.

 

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle