Ajankohtaista

Hitautta uusien Kemera-hakemusten käsittelyssä

Hitautta uusien Kemera-hakemusten käsittelyssä

19.08.2015

Uuden Kemera-lain mukaisten metsänhoidon rahoitushakemusten käsittely on käynnistynyt hitaasti. Metsäkeskukselle on kesän aikana saapunut noin 20 000 nuoren metsän hoitoa, taimikonhoitoa ja juurikäävän torjuntaa koskevaa tukihakemusta, joista suurin osa odottaa vielä tallennusta järjestelmään.
Lue lisää »

Uusi Kemera-laki voimaan 1.6.2015

Uusi Kemera-laki voimaan 1.6.2015

19.05.2015

Uusi määräaikainen Kemera-laki on vahvistettu. Kemera-hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen kesäkuun alusta alkaen. Osan töistä voi aloittaa heti kesäkuussa lain tultua voimaan 1.6.2015. Aluksi kaikki hakemukset tulee toimittaa paperilla. Sähköisiä hakemuksia aletaan ottaa vastaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana.
Lue lisää »

Tärkeät Kemera - päivämäärät

Tärkeät Kemera - päivämäärät

17.04.2015

Tänään on viimeinen päivä toimittaa nykyisen lain mukainen Kemera-hakemus Suomen metsäkeskukseen. Puutteellista hakemusta on mahdollista täydentää 5.6.2015 asti. Metsäkeskus tekee rahoitushakemuksen perusteella päätökset 30.6.2015 mennessä. Tehtyjen päätösten perusteella tukea voidaan maksaa käynnissä oleville hankkeille vuoden 2019 loppuun saakka.
Lue lisää »